designated Canadian venture capital fund

یکی از گروه های سرمایه گذاری مورد تائید اداره مهاجرت کانادا که متقاضی اجازه همکاری با آنها در جهت ارائه ایده تجاری خود را دارد designated Canadian venture capital fund است که برای واجد شرایط بودن جهت اخذ ویزای استارت آپ باید حداقل ۲۰۰.۰۰۰ دلار در یک یا چند صندوق سرمایه فعالیت اقتصادی تعیین شده کانادایی معرفی شده ؛ بر روی طرح مورد نظر شما ؛ بعد از طی مراحل تایید و… سرمایه گذاری صورت پذیرد. برای اپلای از این طریق حداقل و حد اکثر افرادگروه بین ۱ تا ۳ نفر میباشد.