ما را دنبال کنید:

اخذ اقامت دائم کانادا

خانه اخذ اقامت دائم کانادا
مشاوره و امکان سنجی شرایط متقاضی

در این مرحله موسسه مهاجرتی،رزومه تخصصی و تجربیات و سوابق کاری متقاضی را بررسی و شرایط برنامه را برای او امکان سنجی می نماید.

عقد قرارداد با متقاضی

پس از بررسی سوابق و مدارک متقاضی و تایید توسط وکیل رسمی مهاجرت کانادا ، در این مرحله متقاضی ، قرارداد اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه ویزای استارتاپ را ، از موسسه مهاجرتی ما دریافت میکند.

انتخاب ایده و تهیه بیزنس پلن

متخصصان موسسه MBISS در انتخاب ایده و تکمیل بیزنس پلن ، آماده ارایه به یکی از سازمان های مورد تایید اداره مهاجرت کانادا و شرکت های تابعه سرمایه گذاری آنها گردد.

ثبت شرکت

پس از مشخص شدن ایده و طراحی و تهیه بیزنس پلن یک شرکت برای 5 نفر متقاضیان ثبت میگردد.

تایید اولیه طرح و بیزنس پلن

در این مرحله تایید طرح ، بیزنس پلن و متقاضی ، توسط یکی از سه سازمان مورد تایید اداره مهاجرت کانادا صورت میگیرد.

اخذ نامه حمایتی ( letter Of Support )

در این مرحله پس از مشخص شدن یک یا چند شرکت سرمایه گزاری از شرکت های تابعه سازمان های مورد تایید ئ اخذ قرارداد سرمایه گزاری با متقاضی ، نامه حمایتی ، توسط سازمان مربوطه صادر می شود.

درخواست ویزای کار(work permit)

پس از صدور نامه حمایتی برای متقاضی درخواست اخذ ویزای کار ارسال میگردد.

درخواست اقامت دائم(Permanent residency)

بعد از صدور نامه حمایتی(letter Of Support)و ارایه مدرک زبان توسط متقاضی ، درخواست صدور اقامت دائم برای اداره مهاجرت کانادا ارسال میگردد.

صدور اقامت دائم(Permanent residency)

در این مرحله پس از 12 ماه که در کانادا می باشد ، اقامت دائم کانادا برای متقاضی و خانواده او صادر می گردد.