ما را دنبال کنید:

visastartup canada

مهاجرت به کانادا

خانه incubator program canadian business

Incubator program canadian business

Business Incubatorsگروه سوم و یا همان

یکی دیگر از گروه های مورد تایید سازمان مهاجرت هست که جهت کسب شرایط اخذ ویزای استارت آپ به افراد کمک میکند

ازاین طریق فرد باید در یکی از برنامه های تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی کانادا پذیرفته شود.مبزان سرمایه گذاری در این گروه مطرح نیست ومعمولا طرح هایی را انتخاب میکنند که برای راه اندازی. نیاز به سرمایه زیاد نداشته باشد. تعداد نفرات یک گروه از طریق انکوبیوترها حداکثر ۴ نفر میباشد