visastartup canada

مهاجرت به کانادا

خانه استارتاپ

عقد قرارداد با متقاضی

پس از بررسی سوابق و مدارک متقاضی و تایید توسط وکیل و یا مشاور رسمی مهاجرت کانادا ، در این مرحله متقاضی ، قرارداد اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه ویزای استارتاپ را ، از موسسه مهاجرتی ما دریافت میکند.

انتخاب ایده و تهیه بیزنس پلن

متخصصان موسسه MBISS در انتخاب ایده و تکمیل بیزنس پلن، برای ارایه به یکی از سازمان های مورد تایید اداره مهاجرت کانادا و شرکت های تابعه سرمایه گذاری آنها، شما را همیاری مینماید.

ثبت شرکت

پس از مشخص شدن ایده و طراحی و تهیه بیزنس پلن، یک شرکت برای افراد متقاضی در آن گروه که ممکن است اعضای آن بین ۳ تا ۵ نفر باشند، ثبت میگردد.

(Letter of Support) اخذ نامه حمایتی

در این مرحله پس از مشخص شدن یک یا چند شرکت سرمایه گزار از شرکت‌های تابعه سازمانهای مورد تایید و اخذ قرارداد سرمایه گزاری با متقاضی ، نامه حمایتی ، توسط  آن سازمان مربوطه صادر می شود

(Work Permit for essential workers) درخواست ویزای کار

پس از صدور نامه حمایتی ، و در صورت داشتن ضرورت برای بودن افراد در کانادا برای متقاضی درخواست اخذ ویزای کار ارسال میگردد

درخواست اقامت دائم (Permanent Residency)

بعد از صدور نامه حمایتی (لتر آف ساپورت) ، ارایه مدرک زبان و نامه تمکن مالی توسط متقاضی ، فرمهای مربوط به درخواست صدور اقامت دائم برای اداره مهاجرت کانادا ارسال میگردد

(Permanent Residency) صدور اقامت دائم

در این مرحله و طبق آمار داده شده توسط اداره مهاجرت کانادا حدود ۱۲ تا ۱۶ ماه زمان برسی پرونده می‌باشد که شرایط پندمیک اخیر ممکن است در این روند تاثیر بگذارد. لطفا توجه داشته باشید صدور اقامت دائم با در نظر گرفتن مسایلی از جمله مدیکال و سوپیشینه امکان پذیر میباشد و افسر اداره مهاجرت تنها شخصی است که از طرف اداره مهاجرت تصمیم گیرنده آخر برای پرونده مهاجرتی شماست